سرویس بکاپ از اطلاعات - نسخه پشتیبانی

این سرویس برای کلیه کاربرانی که دارای سرورهای مجازی - اختصاصی - نمایندگی فروش هاست و مواردی مناسب است که دارای نسخه پشتیبانی رایگان نمی باشند. کسانی که دارای سرور مجازی - سرور اختصاصی و نمایندگی فروش هاست می باشند در صورت نیاز به تهیه نسخه پشتیبان میتوانند از این سرویس ها با خرید آنها استفاده کنند. به دلیل اینکه رایان وب هاست از سرورهای مجازی - اختصاصی و نمایندگی فروش هاست هیچگونه بکاپی در صورت هر نوع مشکلی چه از طرف رایان وب هاست و چه از سمت خریدار نمیگیرد، لذا پیشنهاد میکنید با تهیه این سرویس ها از سرور اختصاصی - سرور مجازی و نمایندگی هاست خود بکاپ تهیه کنید و یا یک نسخه بکاپ از اطلاعات سرور اختصاصی - سرور مجازی و نمایندگی هاست خود را در جایی غیر از سرورهای رایان وب هاست نگهداری کنید.

DE_BX10
  • 100 فضا
  • دارد امکان ارتقا
  • رایگان ترافیک داخلی
  • 10 تعداد اتصال همزمان
  • FTP - FTPS - SFTP - SCP - Samba/CIFS - BorgBackup - rsync via SSH - HTTPS - WebDAV روش اتصال و امکانات دیگر
DE_BX20
  • 500 فضا
  • دارد امکان ارتقا
  • رایگان ترافیک داخلی
  • 10 تعداد اتصال همزمان
  • FTP - FTPS - SFTP - SCP - Samba/CIFS - BorgBackup - rsync via SSH - HTTPS - WebDAV روش اتصال و امکانات دیگر