خرید سرور مجازی ایران

IR_VPS1GB
 • 1Core Dedicated پردازنده
 • 1GB DDR3 رم
 • 50GB فضای دیسک
 • 1GBps پورت شبکه
 • 40Gb پهنای باند 1 به 1
 • نامحدود پهنای باند 1 به 10
 • آسیاتک ایران دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه
IR_VPS2GB
 • 1Core Dedicated پردازنده
 • 2GB DDR3 رم
 • 100GB فضای دیسک
 • 1GBps پورت شبکه
 • 80Gb پهنای باند 1 به 1
 • نامحدود پهنای باند 1 به 10
 • آسیاتک ایران دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه
IR_VPS3GB
 • 2Core Dedicated پردازنده
 • 3GB DDR3 رم
 • 150GB فضای دیسک
 • 1GBps پورت شبکه
 • 120Gb پهنای باند 1 به 1
 • نامحدود پهنای باند 1 به 10
 • آسیاتک ایران دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه
IR_VPS4GB
 • 2Core Dedicated پردازنده
 • 4GB DDR3 رم
 • 300GB فضای دیسک
 • 1GBps پورت شبکه
 • 155Gb پهنای باند 1 به 1
 • نامحدود پهنای باند 1 به 10
 • آسیاتک ایران دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه