خرید سرور مجازی فرانسه

لذت بردن از در دسترس بودن بالا VPS های فرانسه در دیتاسنتر OVH، عملکرد و امنیت برای استفاده چندگانه.

FR_VPS1GB
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت هارد دیسک
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • OVH فرانسه دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه
FR_VPS2GB
 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت رم
 • 125 گیگابایت هارد دیسک
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • OVH فرانسه دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه
FR_VPS3GB
 • 2 هسته پردازنده
 • 3 گیگابایت رم
 • 150 گیگابایت هارد دیسک
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • OVH فرانسه دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه
FR_VPS4GB
 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت رم
 • 175 گیگابایت هارد دیسک
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • OVH فرانسه دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه