خرید سرور مجازی فرانسه

FR_VPS1GB
 • 1Core 1000 MHz پردازنده
 • 1GB DDR3 رم
 • 50GB فضای دیسک
 • 1GBps پورت شبکه
 • نامحدود پهنای باند
 • او وی اچ فرانسه دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه
FR_VPS2GB
 • 2Core 1500 MHz پردازنده
 • 2GB DDR3 رم
 • 125GB فضای دیسک
 • 1GBps پورت شبکه
 • نامحدود پهنای باند
 • او وی اچ فرانسه دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه
FR_VPS3GB
 • 2Core 2000 MHz پردازنده
 • 3GB DDR3 رم
 • 150GB فضای دیسک
 • 1GBps پورت شبکه
 • نامحدود پهنای باند
 • او وی اچ فرانسه دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه
FR_VPS4GB
 • 2Core 2500 MHz پردازنده
 • 4GB DDR3 رم
 • 175GB فضای دیسک
 • 1GBps پورت شبکه
 • نامحدود پهنای باند
 • او وی اچ فرانسه دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه