خرید سرور مجازی امریکا

USA_VPS1GB
 • 1Core پردازنده
 • 1GB DDR3 رم
 • 35GB فضای دیسک
 • 1GBps پورت شبکه
 • نامحدود پهنای باند
 • امریکا - لس‌آنجلس دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه
USA_VPS2GB
 • 1Core پردازنده
 • 2GB DDR3 رم
 • 50GB فضای دیسک
 • 1GBps پورت شبکه
 • نامحدود پهنای باند
 • امریکا - لس‌آنجلس دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه
USA_VPS3GB
 • 2Core پردازنده
 • 3GB DDR3 رم
 • 60GB فضای دیسک
 • 1GBps پورت شبکه
 • نامحدود پهنای باند
 • امریکا - لس‌آنجلس دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه
USA_VPS4GB
 • 2Core پردازنده
 • 4GB DDR3 رم
 • 80GB فضای دیسک
 • 1GBps پورت شبکه
 • نامحدود پهنای باند
 • امریکا - لس‌آنجلس دیتاسنتر
 • 1 ایپی
 • رایگان سامانه و پنل پیام کوتاه